THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT DUYỆT, ĐÓNG HỌC PHÍ BỔ SUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN TẠI CÁC LỚP KỲ 3 (ĐỢT 1) NĂM HỌC 2021-2022
(16/09/2021 09:44)
Phòng Đào tạo phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính & CSVC thông báo đến sinh viên đã đăng ký học lại, học cải thiện tại các lớp kỳ 3 như sau:

1. Đối với những SV đã đăng ký và đã đóng học phí: 

      Hiện nay, Phòng Đào tạo đã xét duyệt danh sách sinh viên các lớp học phần căn cứ trên Danh sách SV đã đóng học phí (do Phòng Kế hoạch-Tài chính tổng hợp và cung cấp). Đề nghị SV đăng nhập vào tài khoản cá nhân, chọn học kỳ 3 (~kỳ hè) NH 2021-2022 để kiểm tra; nếu phát hiện trường hợp sai sót hoặc nhẫm lẫn trong việc đóng học phí hoặc xét duyệt danh sách, SV phản hồi về các chuyên viên phụ trách (cô Khánh P. ĐT: 0905655767; cô Phụng P. Tài chính: 0826755880) để được điều chỉnh kịp thời.

2. Đối với những SV đã đăng ký nhưng chưa kịp đóng học phí trong đợt từ ngày 6 đến 10.9.2021.

Phòng Kế hoạch-Tài chính & CSVC sẽ tổ chức thu học phí bổ sung (một lần duy nhất và cuối cùng) vào 2 ngày cuối tuần thứ năm và thứ sáu :23 và 24.9.2021, bằng hình thức chuyển khoản như đã thông báo trước đây.

(*Cách thức nộp học phí:

Căn cứ vào số tín chỉ đã đăng ký học lại, học cải thiện, sinh viên tính tổng số tiền phải nộp (với mức thu hiện tại theo quy định là 280.000đ/tín chỉ) và thực hiện chuyển khoản/nộp tiền vào số tài khoản của trường:

+ Số tài khoản: 127000015176

+ Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

+ Tại: Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Huế (Vietinbank)

+ Nội dung nộp tiền: “Họ tên_Mã SV_Mã học phần đăng ký_Số điện thoại”

Lưu ý: - Mã học phần là dãy gồm 7 ký tự (VD: ANH4012, NHAA142,….)

- Những sinh viên nào đăng ký học cải thiện ở các lớp học phần được mở tại học kỳ 1 (2021-2022) thì không thực hiện theo thông báo này.

        - Hiện có 2 lớp học phần có nguy cơ bị hủy lớp do số SV đóng HP dưới 20:      1. Viet 2 (ANH4082), có 17/ 39 SV đóng HP) và

                                                                                                                         2. Tiếng nhật TH I.4 (NHA4042), có 18/21 SV đóng HP).

SV đã đăng ký và có nguyện vọng học lại, cải thiện tại 2 lớp học phần này đặc biệt lưu ý thực hện.

Các thông báo khác: