THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (TRỰC TUYẾN) HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHNN
(06/08/2021 09:44)

1. Đối với các học phần không thuộc nhóm kỹ năng thực hành tiếng:

SV chọn mục “Các học phần theo CTĐT” hoặc “Các học phần ngoại khóa”, tìm lớp học phần (được thiết kế theo kế hoạch của khóa sau), xem thời khoá biểu sau đó đăng ký trực tuyến bình thường.

Thời hạn đăng kí: đến 0h ngày 12/08/2021

2. Đối với các học phần thuộc nhóm kỹ năng thực hành tiếng (Nghe- Nói-Đọc-Viết)

Sinh viên vào đường dẫn bên dưới làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện việc khảo sát nhu cầu học lại, học cải thiện học phần THỰC HÀNH TIẾNG (NGHE-NÓI-ĐỌC-VIẾT).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2hAH0lb1BSDkRZB9qdcIPqab7NxBvLAudaG3uBnnlkPhRDg/viewform

Thời hạn đăng kí: Từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 10/08/2021

Một tuần sau khi hết hạn đăng ký, SV thường xuyên lên trang thông tin đào tạo để theo dõi thông báo về kế hoạch tổ chức các lớp học lại, học cải thiện.

Các thông báo khác: