THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (ONLINE) LẤY SỐ THỨ TỰ CHỜ XỬ LÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
(12/08/2021 09:21)

1. Sinh viên tải file dưới đây để xem hướng dẫn đăng ký (ONLINE) lấy số thứ tự chờ xử lý học phần.

https://www.mediafire.com/file/1h9hkyrmrsk8k5e/HD_Dangky_XL.pdf/file

Sinh viên chỉ được đăng ký xử lý tối đa là 3 học phần, trường hợp xử lý học phần thứ 4 trở đi phòng Đào tạo sẽ xem xét xử lý sau (phải trình bày lý do chính đáng).

Thời gian mở đăng ký (online) lấy số thứ tự bắt đầu từ 09h00 ngày 13/08/2021 và kết thúc vào lúc 16h00 ngày 14/08/2021.

Ngày 15/08/2021 sinh viên vào tài khoản cá nhân trên trang đào tạo tín chỉ của trường để xem lịch hẹn xử lý.

2. Sinh viên tải file dưới đây để xem hướng dẫn quy trình xử lý qua ZALO

https://www.mediafire.com/file/s5ibi48gx0k4196/QUYTRINH_XULY_QUA_ZALO.pdf/file

Các thông báo khác: