THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH ĐÓN TIẾP SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRÚNG TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI TÓT NGHIỆP VÀ HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN
(18/09/2021 11:01)
Sinh viên năm thứ nhất trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT vào trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xem Kế hoạch đón tiếp ở đường link http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/ke-hoach-ve-viec-tiep-don-sinh-vien-nam-thu-nhat-khoa-18-trung-tuyen-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2021 và xem Hướng dẫn các bước làm thủ tục nhập học trực tuyến tài đường link http://tuyensinh.hucfl.edu.vn/News/Detail/huong-dan-cac-buoc-khai-ho-so-nhap-hoc-truc-tuyen_20210918100930 để thực hiện. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành thủ tục nhập học & đăng ký xong các lớp học phần, sinh viên sẽ bắt đầu học từ 04/10/2021 bằng hình thức trực tuyến trong vài tuần để chờ tình hình dịch bệnh trong khu vực ổn hơn. Trường sẽ thông báo kế hoạch học tập trung tại Trường trước ít nhất là 1 tuần để sinh viên và phụ huynh có thời gian chuẩn bị.
Các thông báo khác: