THÔNG BÁO
HỦY LỚP VÀ TRẢ LẠI TIỀN HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÃ NỘP HỌC PHÍ LỚP HỌC PHẦN "ĐỌC 1- NHÓM 1", HK 3 NH 2020-2021.
(19/10/2020 10:43)

Ngày 30.9.2020, phòng Đào tạo đã phát đi thông báo về danh sách các lớp học phần thuộc kế hoạch HK 3 NH 2020-2021 bị hủy. Theo đó, Phòng Đào tạo và Phòng kế hoạch- tài chính đã tổ chức trả học phí cho SV đã đăng ký và đã nộp học phí vào các lớp bị hủy từ ngày 1 đến ngày 5.10.2020 (nếu SV không có yêu cầu chuyển qua nhóm khác).

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn 02 SV có tên sau đây đã đăng ký và nộp học phí vào lớp ĐỌC 1- NHÓM 1 (T. Anh, do cô Thùy Minh phụ trách) chưa đến xin chuyển nhóm hoặc lấy lại học phí. 

1. Nguyễn Thị Khánh Huyền (17F7511214)

2. Nguyễn Thị Thu Huyền (17F7511217)

Phòng kế hoạch-Tài chính sẽ quyết toán học phí học kỳ 3 NH 2020-2021 trước ngày 23.10.2020. 

Vì vậy, đề nghị những SV này khẩn trương mang biên lại nộp tiền đến Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch- Tài chính Trường ĐHNN trước ngày 23.10.2020 để được giải quyết.

Trong trường hợp mất biên lai hoặc hết thời hạn nói trên, SV phải chịu trách nhiệm.

Các thông báo khác: