THÔNG BÁO
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ (ONLINE) LẤY SỐ THỨ TỰ CHỜ XỬ LÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 CỦA SINH VIÊN K18
(31/08/2021 17:28)

Sinh viên tải file dưới đây để xem hướng dẫn đăng ký (ONLINE) lấy số thứ tự chờ xử lý học phần. (MỤC II.4)

https://www.mediafire.com/file/2arfhijeogmbupr/HUONGDAN_DANGKYHP_XULYHP.pdf/file

Sinh viên chỉ được đăng ký xử lý tối đa là 3 học phần, trường hợp xử lý học phần thứ 4 trở đi phòng Đào tạo sẽ xem xét xử lý sau (phải có lý do chính đáng).

Thời gian mở đăng ký (online) lấy số thứ tự: Từ 9h00 đến 16h00 ngày 01/09/2021.(CHỈ DÀNH CHO SV K18)

Sau 18h ngày 01/09/2021 sinh viên K18 vào tài khoản cá nhân trên trang đào tạo tín chỉ để xem lịch hẹn và phương án xử lý.

Các thông báo khác: