THÔNG BÁO
[FILE] TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HP, XỬ LÝ HP VÀ HỦY HP CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐHNN
(26/08/2021 08:18)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung hướng dẫn.

https://www.mediafire.com/file/2arfhijeogmbupr/HUONGDAN_DANGKYHP_XULYHP.pdf/file

Các thông báo khác: