THÔNG BÁO
ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT DUYỆT DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 ĐỢT 2 NH 2020-2021
(16/03/2021 09:22)

Phòng Đào tạo đã tiến hành xét duyệt và công bố chính thức danh sach sinh viên các lớp học phần học kỳ 3 đợt 2 năm học 2020-2021 sau 2 đợt tổ chức thu học phí.

Đến thời điểm hiện nay, việc thu học phí đối với các lớp học phần này đã châm dứt và danh sách sinh viên (đã nộp học phí) đã được xét duyệt. Vì vậy, Phòng Đào tạo đề nghị SV vào tài khoản cá nhân trên trang đào tạo tín chỉ để kiểm tra danh sách, nếu phát hiện sai sót, cần phản ánh về Phòng Đào tạo để điều chỉnh.

Đối với các lớp học phần có số SV đăng ký và nộp học phí chưa đủ số lượng tối thiểu, Phòng Đào tạo sẽ công bố hủy và hủy tên SV ra khỏi danh sách đăng ký.

Các thông báo khác: