THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022 VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ
(22/08/2021 09:04)

Sinh viên tải file đính kèm để xem danh sách lớp học phần bị hủy.

https://www.mediafire.com/file/pbfouv5j32cii0r/DS+lop+huy++(K15,16,17).xls/file

- Sinh viên gửi ảnh chụp màn hình Phiếu điều chỉnh học phần qua đúng zalo chuyên viên phụ trách.

- Thời gian xử lý: 9h- 11h và 15-17h ngày 23/08/2021

Các thông báo khác: