THÔNG BÁO

THÔNG TIN HỌC BỔNG PHUC'S FOND NĂM HỌC 2020-2021
[30/10/2020 14:50]

Trường thông báo về học bổng PHUC'S FOND năm học 202-2021

THÔNG TIN HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2020-2021
[30/10/2020 14:49]

Trường thông báo về học bổng Nguyễn Trường tộ năm học 2020-2021

THÔNG TIN HỌC BỔNG NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2020
[30/10/2020 14:47]

Trường thông báo thông tin học bổng Nâng bước thủ khoa 2020

THÔNG TIN HỌC BỔNG KEIDANREN & JCCI 2020
[30/10/2020 14:45]

Trường thông báo thông tin học bổng Keidanren & JCCI 2020

Kinh nghiệm săn học bổng thạc sĩ toàn phần Erasmus Mundus danh tiếng
[30/10/2020 14:42]

Chia sẻ kinh nghiệm săn học bổng thạc sĩ toàn phần Erasmus Mundus danh tiếng

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 29/10/2020
[28/10/2020 17:19]

Hoàn lưu bão số 9 vẫn còn gây gió mạnh và có thể kéo dài. Để đảm bảo an toàn cho sinh viên, học viên và giảng viên, Trường tiếp tục cho tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên (Anh Bằng 2), Sau Đại học và Ngoại ngữ Không chuyên nghỉ học hết ngày 29/10/2020. Ngày 30/10/2020 tất cả các lớp tại Trường đi học trở lại bình thường theo thời khóa biểu.

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG, TRÁNH BÃO SỐ 9
[27/10/2020 08:38]

Để phòng tránh bão số 9, Trường thông báo cho tất cả giảng viên, sinh viên, học viên tất cả các hệ đào tạo được nghỉ học từ chiều nay (27/10) đến hết ngày mai (28/10). Trường khuyến cáo như sau:

THÔNG BÁO ĐI HỌC LẠI SAU THỜI GIAN NGHỈ DO MƯA LŨ
[13/10/2020 15:33]

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo kế hoạch đi học trở lại sau thời gian nghỉ do mưa lũ như sau:

TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 12&13/10/2020 VÀ TẠM DỪNG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG CHỐNG MƯA LỤT
[11/10/2020 08:37]

Thực hiện chỉ đạo của Ban Phòng chống bão lụt các cấp; Để đảm bảo an toàn cho tất cả sinh viên, học viên, giảng viên và CBVC trước tình hình nước lũ vẫn tiếp tục dâng và các hồ chứa đang điều tiết xả lũ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế xin thông báo:

THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC NGÀY 09/10/2020
[09/10/2020 06:31]

Tình hình lũ lụt tiếp tục diễn biến phức tạp và các hồ chứa trên địa bàn đang xã lũ. Để đảm bảo an toàn, Trường quyết định cho sinh viên tiếp tục nghỉ học ngày hôm nay (09/10/2020). Tùy tình hình, Trường sẽ có các thông báo cụ thể sau. Lưu ý: Đề nghị sinh viên hạn chế không ra ngoài khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn cho bản thân.