THÔNG BÁO

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
[18/10/2019 16:53]

Trường thông báo thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

Thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai hệ Chính quy đợt 2 năm 2019
[18/10/2019 16:20]

Trường thông báo tuyển sinh đại học, bằng đại học thứ hai hệ Chính quy đợt 2 năm 2019

Kế hoạch thu tiền làm thẻ BHYT của sinh viên
[15/10/2019 11:24]

Trường thông báo Kế hoạch thu tiền làm thẻ BHYT của sinh viên

Ngày hội tuyển dụng Vietnam Airline
[10/10/2019 14:43]

Trung tâm TV&HT SV thông báo thông tin về Ngày hội tuyển dụng Vietnam Airline

Thông báo kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDTC
[10/10/2019 10:57]

Sinh viên theo đường link sau để xem toàn văn Thông báo https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-kiem-tra-bang-diem-va-bo-sung-thong-tin-de-cap-giay-chung-nhan-hoan-thanh-chuong-trinh-gdtc

IELTS Day tại Trung tâm Học liệu, Đại học Huế
[10/10/2019 09:53]

Trung tâm TV&HT SV thông báo thông tin về IELTS Day tại Trung tâm Học liệu, Đại học Huế

Banahills tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2020
[09/10/2019 09:11]

Trung tâm TV&HT SV thông báo kế hoạch tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2020 của Banahills

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HKI năm học 2019-2020
[08/10/2019 09:18]

Phòng CT HSSV thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HKI năm học 2019-2020

Đại học Huế vinh sinh viên tài năng Trường Đại học Ngoại ngữ năm học 2018-2019
[07/10/2019 09:10]

Phòng CT HSSV thông báo thông tin vinh danh sinh viên tài năm năm học 2018-2019

Học bổng Phuc's Fond năm học 2019 - 2020
[07/10/2019 08:34]

Trung tâm TV&HT SV thông báo về Học bổng Phuc's Fond năm học 2019 - 2020

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Huế và Đại học Kumamoto năm 2020
[07/10/2019 08:33]

Trung tâm TV&HT SV thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Huế và Đại học Kumamoto năm 2020

Tập đoàn Giày Hongfu - Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam tuyển dụng
[04/10/2019 08:19]

Trung tâm TV&HT SV thông báo về Hội thảo tuyển dụng của Tập đoàn Giày Hongfu - Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam

Hoàng Long CMC giới thiệu Chương trình Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản (06 tháng)
[04/10/2019 08:16]

Chương trình Thực tập hưởng lương tại Nhật Bản (06 tháng)

Thông báo đăng ký học lớp riêng học phần GDTC đối với khóa tuyển sinh 2015 trở về trước
[02/10/2019 15:28]

Sinh viên theo đường link dưới đây để xem toàn văn Thông báo https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-dang-ky-hoc-lop-rieng-hoc-phan-gdtc-doi-voi-khoa-tuyen-sinh-2015-tro-ve-truoc

Thông báo nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa 15
[26/09/2019 10:57]

Phòng CT HSSV thông báo về việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên Khóa 15