THÔNG BÁO

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2021 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU
[28/12/2020 10:06]

Thực hiện Thông báo số 1333/TB-ĐHNN ngày 15/12/2020 của Hiệu trưởng, phòng Đào tạo xin thông báo lịch nghỉ học của tất cả các lớp Đại học Chính quy, Giáo dục Thường xuyên, Ngoại ngữ Không chuyên, Sau Đại học như sau: - Tết Dương lịch: nghỉ 01 ngày 01/01/2021; - Tết Nguyên đán Tân Sửu: nghỉ từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo cho giảng viên và sinh viên của đơn vị mình.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC VỀ MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2020-2021
[24/12/2020 10:44]

Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Nhà trường triển khai hoạt động khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ vào cuối mỗi học kỳ của năm học. Việc khảo sát sẽ được triển khai đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Mỗi sinh viên sẽ được khảo sát về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên ở tất cả các nhóm lớp học phần mà cá nhân sinh viên đang theo học.

KIỂM TRA ĐIỂM XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
[18/12/2020 11:22]

Trường thông báo cho SV kiểm tra điểm xét học bổng KKHT, HK1, NH 2020-2021